The ad AGRIMEC AS1000 has been sold and is not included in the search!
Similar ads
AGRIMEC AS1000
Sold
1/1
Brand AGRIMEC
Model AS1000 Wynajem
Type grain drying and storage service
Location Poland Wiskitki
Placed on Nov 11, 2022
Agriline ID LY30195
Details:
English
Polish
Automatically translated from Polish
Corporate
If you are fed up with using drying services, where you have to wait for a free date and the weather will not wait, and where the parameters of humidity and, as a result, the amount of grain you should receive after drying, do not fully satisfy you
rent a dryer that will dry on site. Thanks to this solution, you can reduce drying costs by up to 30%
The AGRIPAK company o...
Corporate
If you are fed up with using drying services, where you have to wait for a free date and the weather will not wait, and where the parameters of humidity and, as a result, the amount of grain you should receive after drying, do not fully satisfy you
rent a dryer that will dry on site. Thanks to this solution, you can reduce drying costs by up to 30%
The AGRIPAK company offers all-season rental of transportable grain dryers
maize and other seeds. We offer machines with a capacity of 12 tons of charging
SERVICE RANGE --- WHOLE COUNTRY
Advantages of the dryer
Economical fuel oil burner
Drier drive via PTO or 30 kW electric motor
Thickened coils of the central screw
Sieves for acid-resistant steel
Gravity grain cleaning system with replaceable sieves
The light dirt separator guarantees perfect grain cleaning
High fan capacity and enlarged internal drying chamber
increase the efficiency of the dryer up to four inlets a day
The period of booking dryers and their availability is LIMITED
Rent for the entire season of corn (3 months)
If you are interested, please contact us at the telephone number provided in the announcement
Show more
Firmowe
Jeśli masz dosyć korzystania z usług suszenia gdzie trzeba czekać na wolny termin a przecież pogoda nie poczeka oraz gdzie parametry wilgotności a w efekcie ilości ziarna jaką powinieneś otrzymać po wysuszeniu nie do końca Cię zadowalają
wynajmij suszarnie która będzie suszyć na miejscu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz zredukować koszty suszenia nawet o 30 %
Firma AGRIPAK oferuje wynajem całosezonowy suszarni przewoźnych do zbóż
kukurydzy oraz innego materiału siewnego. W ofercie posiadamy maszyny o pojemności 12 t zasypu
ZASIĘG USŁUG --- CAŁY KRAJ
Zalety suszarni
Oszczędny palnik na olej opałowy
Napęd suszarni poprzez W.O.M lub silnik elektryczny 30 kW
Pogrubione zwoje ślimaka centralnego
Sita za stali kwasoodpornej
Grawitacyjny system czyszczenia ziarna z wymiennymi sitami
Separator zanieczyszczeń lekkich gwarantuje idealne oczyszczenie ziarna
Duże wydajności wentylatora i powiększona wewnętrzna komora susząca
podwyższają wydajności suszarni nawet do czterech zasypów na dobę
Okres rezerwowania suszarń i ich dostępność OGRANICZONA
Wynajem na cały sezon kukurydziany (3 miesiące)
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu zamieszczonym w ogłoszeniu
More details
Colour green